Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
27/10/2018
07:30 - 18:00

Locatie
Parochiezaal Sinaai

Categorie


4 e Herfsttocht op 27 oktober.

 

De herfsttocht start in Sinaai, de grootste deelgemeente van Sint-Niklaas. In totaal 2651 hectare begrensd in het noorden door Stekene, in het oosten door Belsele, in het zuiden door Waasmunster & Lokeren en in het westen door Eksaarde &Moerbeke. Sinaai is een woongemeente zonder industrie is en nog veel landbouwbedrijven en open ruimte. De vondst van Gallische en Romeinse penningen wijst op vroege bewoning. Als parochie kwam Sinaai in 1217 los van Waasmunster. De dorpsplaats vormt een rechthoekig stuk grond en werd in 1219 door Johanna van Constantinopel aan de kerk geschonken. Tot op het einde van het Ancien Regime was Sinaai bestuurlijk verenigd met Belsele. Het vormt het prototype van een centrumdorp met rechthoekige dorpskern ( kerkhof + Dries ), waarop in de vier richtingen straten uitmonden. De grootste deel van de bebouwing bestaat uit panden uit de 19de eeuw met enkele zelfs uit de 18de eeuw. Opmerkelijk is de kloosterkerk in neogotische stijl, beeldbepalend in het dorp zijn de Sint Catharinakerk waarvan de huidige vorm dateert van 1839 en het gemeentehuis van1870 in decoratieve baksteenarchitectuur. De ruime afmetingen, de beplantingen en de imposante vrijheidsboom te midden van de begraasde Dries geven een aangenaam gevoel van rust.

Nog maar net verlaten we de startzaal of we komen de monumentale “Balhoeve” hoeve tegen aan de rechterkant daterend van 1665 met zeldzame moerbeiboom. Even verder links staat het geboortehuis en tevens museum van Edgar Tinel, befaamd toondichter (1854 – 1912).

We vervolgen onze weg via het voormalig krekel hof nu bij de Tinelstraat genoemd naar de begraafplaats en via het zuiveringsstation volgen we de voet weg naar de Neerstaat. Even verder slaan we de Ettingestraat in. Een “ettinge” is hier een stuk gras- en bos- land ingesloten tussen twee waterlopen en gebruikt door de buurt, al dan niet tegen betaling. In de dertiende- veertiende eeuw werd het eigendom van de Abdij van Boudelo die het vervolgens verpachtte.

Zo ontstond de Fondatie van Boudelo. Dit is groten deels gelegen ten zuiden van het kanaal van Stekene en Sinaai en is een van de meest waardevolle natuur-en stiltegebieden van het Waasland.

Eens we terug de betonweg oversteken, komen we in een ander bosreservaat “De Heirnisse”, een bijna 90 ha groot gebied dat door de Vlaamse Gemeenschap word beheerd.

Hier steken we de Stekense vaart over via de veel besproken nieuwe fietsers brug. Hier volgen we een tijdje de Stekense vaart die een totale lengte van 4.6 km heeft. in het verleden liep het kanaal door tot in Hulst en had het een belangrijke economische functie. Nu is het enkel nog een afwaterings- kanaal voor de zuivering stations van Stekene en Sint-Niklaas.

Na een tijdje verlaten we het jaagpad en duiken de Heimeesen in. Even verder zien we Camping De Vlasaard op onze linker kant en al spoedig komen we aan de rustplaats.

Voor de langere afstand maken we een lus naar de “Polken” en “Den Berg”. Dit is een zand stuif rug tussen Moerbeke en Stekene. Dit is een bosrijk gebied. Op de zandige delen is de vegetatie arm en doet denken aan die van heischraal grasland. Op de terugweg gaan we nog een stukje over de oude spoorweg. Deze spoorlijn 54 was destijds de rechtstreekse verbinding tussen Mechelen en Terneuzen en werd afgeschaft in 1952. Zo gaan we terug tot aan de rustplaats.

Na de rustplaats komen we in de prachtig bosrijke gebieden van de Meulevijverstraat. Eertijds was dit een zeer onveilig gebied, vanwege de rondzwervende horden wolven, waarvan er geen spoor meer te bekennen is. We blijven dit pad volgen tot aan het zuiveringsstation waar we terug de dijk van de Stekense vaart opgaan. (Hier is trouwens he einde van de vaart). Nu volgen we de vaart tot aan het houten brugje waar we terug op Sinaai’s grondgebied komen. Aan het pompgemaal, dat voor de afwatering zorgt van een groot deel van Sinaai en Belsele, volgen we de Aartdreef. Dit is een mooie laan met aan weerzijden een rij bomen en onderweg komen we nog langs een actieve imker. Op het einde links af zijn de voetbalpleinen van V.O.S.( vereniging – oud –scouts ) gestart als voetbalploeg en nu uitgegroeid tot een van de belangrijkste omnisportverenigingen van de streek. Daar is ook een rustpost voorzien voor de kleinere afstanden. Dan slaan we af langs de Armentruienbeek. Deze is maar in 2005 gegraven, om het dorp van Sinaai te vrijwaren van overstromingen, wat vroeger regelmatig gebeurde bij zware regenval en nu een prachtig stukje natuur vormt. En zo komen we terug in de dorpskern van Sinaai uit waar we gestart zijn.

 

Hierbij vindt je een voorsmaakje van de prachtige natuur die je gaat vinden op deze tocht :