Regelmatig maken wij busuitstappen om ook leden die geen wagen hebben, de gelegenheid te geven om ook eens ergens verder te kunnen gaan stappen.

De prijs is 10 € per volwassene en 7 € voor kinderen -12 jaar. Voor niet leden vragen we 13 € of 9 € voor kinderen. In dat bedrag is de prijs van de bus en het inschrijfgeld inbegrepen.

Het bedrag kan vooraf gestort worden op rek. nr. BE48 979609928527 van de Reynaertstappers met vermelding ‘busuitstap’. Van zodra we de betaling ontvangen hebben, ben je ingeschreven. Zorg er wel voor dat het bedrag, ten laatste een volle week voor de geplande uitstap, op de rekening staat, zodat wij, indien beschikbaar,  het juiste bustype kunnen bestellen bij de busmaatschappij.

We vertrekken steeds op de parking  Tweebruggenstraat 4, 9160 Lokeren om 7h45 en dan om 8h00 bij Van de Keybus, Hulstendreef 21 in Belsele, behalve indien anders vermeld in het clubblad.

Behalve in uitzonderlijke gevallen, zien we ons verplicht om het aantal deelnemers aan de busreizen te beperken tot 60 deelnemers.

Dus wie te laat inschrijft loopt het risico dat hij/of zij niet meer meekan. Dus Reynaertstappers…….. op tijd inschrijven is de boodschap !

Veel plezier op onze bustochten !

Eerstvolgende Busuitstappen