Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
27/10/2013
Hele dag

Locatie
Basisschool voor Bijzonder Onderwijs

Categorie


Voor de 21ste maal richten we onze Rapentocht in te Lokeren. Start in de Basisschool voor Bijzonder Onderwijs in de Karrestraat. Er is keuze uit 7-11-17 en 23 km. Vrije start tussen 7.30 uur en 15 uur. De inschrijving bedraagt 1.50 €.  Ben je lid van een wandelclub of heb je een kansenpas, dan betaal je 1.10 €.

Vertrek in Basisschool Klimop gelegen in de Daknamse bossen.  Van daaruit richting Daknam ,over de oude spoorwegbedding. De 7 km afstand gaat van daaruit weer richting Lokeren waar er op de Heirbrug een rustpost voorzien is.  Langs de nieuwe voetgangersbrug over de Durme weer richting startplaats.  De 12 km vervolgt de oude spoorwegbedding en gaat zo richting Zuidlede die ze oversteken.  Verder  gaat het richting Heirbrug.

De 17 en de 23km afstanden gaan richting Eksaarde waar er een rustpost is in Dam 67.  De 17 km keert dan weer richting Lokeren.

De 23 km maken nog een lus.  In Eksaarde gaan ze door de bossen naar de Kruiskapel en de Liniewegel, een prachtig stukje natuur .  De 23 km doet er nog een stukje bij en komen uit aan de Zuidlede die ze, dank zij een mooi houten brugje, oversteken om weer op de controle in Eksaarde toe te komen. Dan vervolgen ze de andere afstanden richting Lokeren.

 

 

De Moervaart is het kanaal tussen de Durme en het zeekanaal Gent-Terneuzen. Haar loop strekt zich uit over een lengte van 30 km. Ze is bevaarbaar voor schepen tot 300 ton en kent een jaarlijks goederenvervoer van om en bij de 20.000 ton. Het deel, op het grondgebied van Gent, dat aansluit bij het zeekanaal kan dan weer schepen tot 2000 ton herbergen. De Moervaartdepressie is 15 km lang en is o.a. gekenmerkt door de talrijke poldergebieden die de stroom langsheen de oevers vergezellen. In dit gebied komen de Moervaart en de Zuidlede samen.

De depressie wordt gevormd door een gebied dat zich beneden de 5 meter boven de zeespiegel bevindt. Onder het alluvium ligt een veenvlakte, hierop ligt trouwens het domein Puyenbroeck te Wachtebeke uitgestrekt. Naar het oosten toe gaat de Moervaartdepressie over in de vallei van de Durme en deze van het kanaal van Stekene. Aan de Westerzijde wordt ze voortgezet door de vroegere boven-loop van de Durme.

 

De naam ‘Lokeren’ wordt voor het eerst vermeld in 1114 en betekent ‘ingesloten stuk land’ of ‘plaats bij helder water’. In tegenstelling tot vroegere bewoningskernen kwam de nieuwe nederzetting tot stand op de rechteroever van de Durme. In het midden van de 12de eeuw vormde Lokeren een zelfstandige parochie, met landbouw en vlasnijverheid als voornaamste economische activiteiten. Uit de Lokerse geschiedenis onthouden wij nog twee scharniermomenten: het verkrijgen van een marktoctrooi van Keizer Karel in 1555 en het toekennen van de titel ‘stad’ ten tijde van Napoleon in 1804. Lokeren beschikt over een ruime en gevarieerde economische en sociaal-culturele infrastructuur: industrieparken, een cultureel centrum, sportaccommodaties, kunstgalerijen en een museum, een waaier van kleine en grootwinkelbedrijven.