Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
28/10/2023
08:00 - 18:30

Locatie
Parochiezaal Sinaai

Categorie


Er is keuze uit 6, 12, 15, 22, en 28 km.


Alle afstanden vertrekken vanuit de parochiezaal Dries, Dries 74, Sinaai.

De 6 km (werkelijk 5.9 km) 13% onverhard

Deze 6 km gaat voornamelijk langs open velden en volgt een stuk de Belselebeek,. gaat richting Duizend Appels en komt via de Molenhoek en het wijnveld terug.

De 12 km (werkelijk 12.2 km) 26% onverhard

Dit parcours volgt in het eerste stuk de 6 km, dan is er een rustpost in de startzaal. Daarna gaat de 12 km in de richting van Klein Sinaai, waarbij er de Fondatiebeek wordt gevolgd. De 12 km is overwegend in open velden.

De 15 km (werkelijk 15.3 km) 46% onverhard

Dit parcours gaat tot in Klein Sinaai, alwaar er een rust is na 6.6 km. Het parcours loopt gedeeltelijk gelijk met de 12 km, maar gaat door de Fondatie naar de Stekense vaart. Terugkeren gebeurd in eerste instantie via Klein Sinaai, waar er nog een groot open veld wordt aangedaan, daarna wordt de Stekense Vaart voor een deel gevolgd, alvorens langs de Fondatie terug te keren naar de startzaal.

Dit parcours is voor de helft onverhard.

De 22 km (werkelijk 22.5 km) 55% onverhard

Meer dan de helft van dit parcours is onverhard. Het volgt volledig het parcours van de 15 km, met een extra lus in de rustpost van 7.2 km.
Deze lus loopt naar het Wullebos en gaat er ook door.

De 28 km (werkelijk 28.4 km) 46% onverhard

De 28 km, is deels de 22 km, Echter is er na aankomst in de startzaal nog een lus, deze lus is gelijk aan de 6 km.
Parcours van de 28 is voor de helft onverhard.

 

Hierbij de QR codes om de tochten te downloaden in Route You.

Met de medewerking van :