Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
17/03/2013
Hele dag

Locatie
Florastappers Gentbrugge

Categorie


Net als vorige jaren vertrekken de Floratochten ook dit jaar terug vanuit de polyvalente zaal

“DeVierdeZaal”, Driebeekstraat 2, Gentbrugge.

Dit jaar kan je als wandelaar kiezen uit 8 verschillende afstanden, nl. 6 km (rolstoel parcours), 6 km, 10 km, 14 km, 18 km, 20 km, 24 km en 30 km.

Je kan starten vanaf 7 u tot 15 u dit naargelang welke afstand je hebt gekozen. Gentbrugge is

een sterk verstedelijkte fusiegemeente van de stad Gent en is tevens de 5de grootste deelgemeente. De 6 + (rolstoelparcours), 10 en 14 km blijven op grondgebied Gentbrugge.

Vanuit de startzaal wandelen alle afstanden (behalve het rolstoelparcours) door het Rattendaelepark. Dit park is een oud kasteeldomein dat in de volksmond ook wel Kasteel Villain wordt genoemd. Van het vroegere kasteel blijft alleen de traptoren over, die dan ook deblikvanger is van het park.

Als de wandelaars het park verlaten nemen de kleinere afstanden (6, 10 en 14 km) afscheid van de grotere afstanden (18, 20, 24 en30 km). De kleinere afstanden wandelen nu samen met het rolstoelparcours verder tot aan het Frans Tochpark. De afstanden 6, 10 en 14 km wandelen door het park en het rolstoelparcours doet een ommetje langs rustige straten. Het park stamt uit de 14de eeuw en is in feite een Braemslot. Het behoorde toe aan Hughe Braem en Isabelle Van Halewijn. In de 19de eeuw werd het kasteel verscheidene malen verbouwd en aangepast en verloor daarbij ook zijn oorspronkelijk uitzicht. In 1946 kocht de gemeente Gentbrugge het kasteel en werd tot 1974 gebruikt als gemeentehuis. Als de wandelaars het park verlaten vervoegen ze zich terug met het rolstoelparcours. Langs rustige straten en steegjes gaat het verder richting rustpost Sancta Maria. Hier kan men een hapje en een natje bekomen aan democratische prijzen. Hier is er direct een splitsing voorzien voor het rolstoelparcours dat langs de Scheldedijk verder gaat richting kasteel de Pélichy. Dit is een 19de eeuws neoclassicistische kasteel met een klein parkje en vijver. Het domein was vroeger volledig ommuurd en voorzien van een koelhuis, serres en inrijpoort. Eens het kasteel achterwegen gelaten gaat verder langs rustige straten om dan vervolgens de startzaal te bereiken. De afstanden 6, 10 en 14 km gaan vanuit de rustpost Sancta Maria verder langs de Gentbruggekouter, waar tevens een splitsing voorzien. Op die splitsingnemen de 6 km wandelaars afscheid van de 10 en 14 km wandelaars die een lus maken langs onverharde wegeltjes om dan vervolgens de Scheldedijk te bereiken. Als de wandelaars de Scheldedijk verlaten komen ze terug voor de 2de maal aan in de rustpost Sancta Maria. Als de 10 en 14 km wandelaars nu deze rustpost verlaten volgen ze een stuk van de 6 km, langs onverharde wegeltjes, om dan terug een splitsing tegen te komen. Aan deze splitsing wordt afscheid genomen van de 14 km, die via onverharde wegen terug de Scheldijk bereikt. De 6 en 10 km wandelaars stappen langs kleine steegjes en onverharde wegels om dan het Noordbos te bereiken. Dit bos dat gelegen is ten noorden van het viaduct E17 is een mengeling van een oud en nieuw bos. De blikvanger hier is de monumentale oude kastanjeboom. Eens deze wandelaars het bos achter zich hebben laten, is de startzaal binnen bereik. Wanneer de 14 km wandelaars de Scheldijk verlaten gaan ze richting Geboortebos. Dit bos werd in 2009 aangelegd. Je kan hier een monument bewonderen van boomstammen. Deze stammen dragen de namen van de kinderen die in 2008 zijn geboren. Na dit te hebben kunnen bewonderen voegt de 14 km zich terug samen met de 6 en 10 km, om zo ook de startzaal te bereiken.

Nadat de grote afstanden het Rattendaelepark hebben verlaten, wandelen ze verder langs vele onverharde paadjes richting Heusden.

Aan Heusdenbrug steken we de Schelde over. Op deze plaats was vroeger een draaibrug en het huis aldaar draagt nog steeds de naam”Portier-Brugdraaier”. We komen in het residentiële Heusden aan, waar we links van ons het kasteel “Stas de Richelle” zien. Dit is één van de al dan niet bewoonde kastelen die de gemeente rijk is en dateert uit 1725. Voor we de rustpost bereiken, wandelen we eerst nog voorbij het dorpsplein met zijn neo-gistische Heilig Kruiskerk. Nu hebben we de Zandakkerlaan bereikt waar de rustpost is voorzien. Van hieruit is er een splitsing, waarbij de 18 en 20 km wandelaars via vele onverharde wegen elkaar gezelschap houden tot de volgde splitsing, die voorzien is aan de brug waar je de R4 kunt oversteken. Hier wandelen de 20 km wandelaars langs een onverhard pad dat pal naast de R4 is gelegen. Na dit pad gaat het verder langs het Kalverbos. Dit natuurreservaat ligt vlak te noorden van de Schelde en strekt zich uit tot aan de gemeente Melle. Voor de aanleg van de dijken werd het gebied overstroomd door de Schelde, meer bepaald de Zeeschelde. Nadat we

dit achter ons gelaten te hebben komen we terug samen met de 18 km.

Nu wandelen we langs bos en rustige straten verder voor de 2de maal naar de rustpost in de Zandakkerlaan. De 24 en 30 km wandelaars wandelen van hieruit langs onverharde paadjes richting Damslootmeer. Dit privédomein word speciaal voor onze tocht opengesteld dankzij de zeilclub RBSC die het domein beheerd (waarvoor onze dank). Deze club werd in 1863 opgericht door een groep Gentenaars die zich tot de zeilsport aangetrokken voelden. Het clubleven startte op de rivier De Leiemet 5 zeilboten. In 1893 was de club reeds uitgegroeid tot 41 leden. Als we een stuk rond het meer hebben gewandeld bereiken we de kantine van deze club waar tevens ook een rustpost is voorzien. Ook is hier een splitsing, waarbij de 24 km wandelaars langs de andere kant van het meer verder wandelen, om dan het domein te verlaten richting Zandakkerlaan. Dit gaat via onverharde paadjes. De 30 km wandelaars doen vanuit de Damslootmeer een lus richting gemeente Laarne. Met deze lus wandelen we eerst langs het Damvalleimeer. De Damvallei is ontstaan uit een oude meander van de Schelde. Knotwilgenrijen, kleine wilgenbroekjes en graslanden bepalen hier het landschap. De grote blikvanger is het meer zelf dat een kunstmatige waterpartij is. Deze is ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de E17. Als de wandelaars het meer achter zich laten gaat het verder via een knuppelpad. Dankzij dit aangelegd pad wandel je als het ware door de vele meertjes die het doorkruist. Nadien komen we terug in een vrijwel ongekend natuurreservaat met de naam “De Hauw”. Hier is een splitsing voorzien voor de wandelaars met honden. Honden zijn namelijk niet toegelaten in het reservaat. Als we het reservaat verlaten komen we terug aan de rustpost van de Damslootmeer.

Nu volgen de 30 km wandelaars hetzelfde parcours als dat van de 24 km om zo de Zandakkerlaan terug te bereiken.

Nadat de wandelaars dit alles hebben kunnen bewonderen, wandelen ze samen met de 18 km

richting startzaal. Dit gaat opnieuw langs onverharde paden richting Gentbrugse Meersen.

Deze Meersen zijn een mix van waterrijke vlaktes, drogere plekken en stukjes bos, waar je al

wandelend een frisse neus kunt ophalen. Na dit te hebben doorwandeld, komen we bij kleinere afstanden, om dan vervolgens samen de startzaal te bereiken.