Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
24/03/2013
Hele dag

Locatie
Stroboeren Linkeroever

Categorie


SINT ANNATOCHTEN – ANTWERPEN LINKEROEVER

 

Met deze wandelingen verkennen we alle mooie plekjes van Linkerover en

Zwijndrecht.  U zal ervan versteld staan hoeveel natuur er hier is, terwijl

de grootstad slechts op een ferme steenworp verwijderd is.

 

Naargelang de afstand worden volgende merkwaardige gebieden bewandeld:

 

St Annapark en St Annabos : 4, 7, 11, 18 en 42 km

Een oud park en bos, dat spijtig genoeg, deels zal moet verdwijnen voor de

aanleg van de Oosterweelverbinding.

 

Middenvijver : 7, 11, 18, 25, 30, 42 km

Een tiental jaar geleden nog een grote zandvlakte van opgespoten riviergrond.

Nu een groene oase met een prachtig aangelegde vijver.  Naargelang de afstand

gaat U ofwel een klein stukje langs de groene weide, ofwel gaat U helemaal de

vijver rond.

 

Galgeweel : 7, 11, 18, 20, 30, 42 km.

Dit water is bekend door zijn zeilschool, met goed weer ziet U hier vele zeilen

over het water klieven.  Vroeger was dit de plaats waar de galgen van de stad

stonden.

 

Wandeldijk : 7, 11, 18, 25, 30, 42 km

Begint aan de voetgangerstunnel en biedt U via de boeienweide (openlucht-

museum) een prachtige blik op de “Rede van Antwerpen”, de skyline van onder

andere de kathedraal, “boerentoren” en het MAS.  Enkele afstanden gaan door

tot voorbij het Sint-Annastrand en keren via het aanpalende park terug.

 

Zwijndrecht : 25, 30, 42 km

Geprangd tussen de Grootstad en de provincie Oost-Vlaanderen.  Het gedeelte

dat wij bewandelen is vooral land en tuinbouwgebied.  We bieden U hier twee

merkwaardige rustposten aan.  Eén in het centrum, 3 meter onder de grond in

jeugdhuis De Trechter.  De andere post is in een café middenin het land- en

tuinbouwgebied en is bekend voor zijn rijk assortiment aan dranken.

 

Burchtse Weel : 25, 30, 42 km.

Een pas aangelegd slik- en schorrengebied dat dienst moet doen als overstro-

mingsgebied voor de Schelde.  De 30 en 42 km gaan er helemaal rond.

 

Blokkersdijk : 42 km

Prachtig vogelreservaat.  Via de Scheldedijk gaan we langs dit beschermd

gebied.  Het reservaat zelf is niet toegankelijk voor wandelaars.

 

Zoals U leest : héél veel natuur.

Maar er is meer : voor wandelaars die de korte afstanden doen is dit een ideale gelegenheid om Antwerpen-stad eens te bezoeken ! Onze startzaal ligt op amper 500 meter van de geklasseerde voetgangerstunnel onder de Schelde (533 m.). Eens deze tunnel doorgewandeld zit men in hartje Antwerpen. Via de Scheldekaaien kan men dan naar het  “Steen” en zo naar de Grote Markt wandelen, ofwel via de pittoreske Hoogstraat naar de Grote Markt en kathedraal wandelen.

Indien men niet door de voetgangerstunnel wenst te wandelen, dan kan men op het plein rechtover het tunnelgebouw de metro nemen. Elke 10 minuten kan men daar eender welke tram (De Lijn) nemen en slechts 1 halte verder uitstappen (halte Groenplaats), vlakbij kathedraal en Grote Markt. Of verder rijden tot het vernieuwde Centraal Station en vandaar via de Keyserlei en Meir naar de Grote Markt wandelen.

 

Wij zijn er van overtuigd dat elke deelnemer een aangename wandeldag  zal beleven.

 

 

SINT ANNATOCHTEN

WALK 2 GETHER FOR 200/400

 

25 KM

 

Via enkele straten en verrassend groene paden en pleinen verlaten de wandelaars

Antwerpen-Linkeroever en na de Charles De Costerlaan overgestoken te hebben,

komen ze in het natuurgebied “Middenvijver”.  Dit gebied heeft alles wat de natuur-

liefhebber bekoort : bos, zandduinen, parkgebied.  Men wandelt geheel rond de

vijver, waarna men de autostrade oversteekt om Zwijndrecht te bereiken.

Via het Vlietbos, Vredesbos en het Vredespark bereikt men de controle in “Den Trechter”.

Na controle en enkele straten, komt men in “Het Zand”, een fijn stukje natuur.  Na het

overbruggen van de spoorweg en onder de autostrade gewandeld te hebben, komt men

aan de Burchtse Weel, een kunstmatig overstromingsgebied.  Na controle in een

hondenclub en een prachtig pad evenwijdig met de Burchtse weel is het tijd om “Het

Galgeweel” te ontdekken.  Hier kan men bij goed weer de zeilbootjes bewonderen.

Daarna terug naar de “Middenvijver”, de Blancefloerlaan over en voor men het weet

staat men aan het “Galgeweelpark” met zicht op de enorme plas.  Tijd voor de volgende

controle in zaal “Sint Anna”.  Twee straten verder en de Schelde aan de rechterkant

volgt men de wandeldijk tot aan de molen, daarna het Sint Annastrand, een eindje de

dijk volgen en via het “Sint Annapark” is men snel terug aan de startzaal.

 

50 KM

 

Na de start en na 3 straten is men direct voor vele kilometers in het groen.  Via het “Sint Annapark”komt men in het “Sint Annabos”, waar men na een lus via natuurgebied “Blokkersdijk” terug komt om daarna door te steken naar natuurgebied “De Middenvijver”.  Na controlein de kantine van korfbalclub Sikopi verder door dit gebied en na het het ronden van de vijver en het oversteken van de autostrade bereikt men Zwijndrecht.  Het “Vlietbos”,

“Vredesbos” en “Vredespark” doorkruisen om in controle “Den Trechter” aan te komen.

Via enkele mooie straten komt men terug in rustiger gebied en dwars door een nieuwe

woonwijk, met verrassende paden.  Na het kruisen van de Krijgsbaan rondt men het

“Fort van Zwijndrecht”  om via de tramterminus op grondgebied Melsele landbouwgebied

te bewandelen.  Na controle “De Smoutpot” wandelt men naar de “Half Maan”, een verdedigingswal uit voorbije oorlogen.  Daarna verder door het landbouwgebied om

teug via “Vredesbos” en Vredespark in “Den Trechter aan te komen.  Verder wandelen

om via natuurgebied “Het Zand” de spoorweg over te steken om weg naar de “Burchtse

Weel”.  Men wandelt helemaal rond deze plas om de controle in de hondenclub te bereiken.

Een mooi pad brengt de wandelaars aan het “Galgeweel” en een kwartierje later is men

terug in natuurgebied “Middenvijver”.  Terug tot aan het “Galgeweel” via een mooi

park in aanleg om daarna controle “Sint Anna” te bereiken.  Na deze laatste controle

kan men gedurende enkele kilometers de Schelde –met zicht op de rede van Antwerpen-

bewonderen. Deze wandeldijk brengt de wandelaars via de molen aan het Sint Annastrand,

waarna men verder via de Scheldedijk een lus maakt en men door het “Sint Annapark”

terugkeert naar de startzaal.