Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
24/06/2017
Hele dag

Locatie
Parochiezaal Centrum

Categorie


 

Volgende afstanden kan men bewandelen: 6-12-16-20-24 KM.

 

Starten doen we in het Parochiaal Centrum van Schelderode.

De wandelaars zullen kunnen genieten van de mooie en rustgevende Scheldevallei. De 6km-tocht bestaat uit 2 lussen.

Een eerste lus duikt onmiddellijk de natuur van de Scheldevallei in en wandelt langs de Melsenbeek. Hier kunnen we het eerste resultaat zien van de natuurinrichtingswerken in de Scheldemeersen uitgevoerd door het Provinciebestuur in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeente Merelbeke. De tweede lus gaat naar Schelderode-molen.

De 12 km verlaat al vlug de 6km om het jaagpad van de Schelde te bereiken. Via een bospad gaan we naar de controlepost in Melsen. Hier maken we een lus langs een windmolen, evenwel in vervallen staat, enkele visvijvers en langs de Melsenbeek om een 2de maal de rustpost te bereiken. Naar ons eindpunt bewandelen we het platteland van Schelderode en kunnen we eveneens de Schelderode-molen bewonderen.

De 16km houdt de 12km gezelschap tot in de rustpost. Ze maken hier ook een lus maar door de velden van Melsen om uiteindelijk de 12km-stappers te vervoegen tot aan de rustpost. Na de welverdiende rust maken ze een ommetje langs het Nerumbos om eveneens Schelderode-molen en de startzaal te bereiken.

De amateurs van 20 km maken eerst een lus naar de oude Schelde-arm. Via de wijk Kwenenbos keren ze terug naar de startplaats. Nadien volgen ze de pijltjes van de 16km om hun wandeling rond te maken.

Wie er nog niet genoeg van heeft kan voor de 24km gaan. In grote lijnen volgen ze de 20km met hier en daar een ommetje.

 

Nog enkele weetjes van de streek. De Melsenbeek en Scheldemeersen zijn een gebied van in totaal 346 hectaren op de rechteroever van de Schelde. Oorspronkelijk was het een open gebied met overwegend vochtige weilanden. Er wonen en broeden veel zeldzame watervogels zoals de pijlstaart, de smient en de wintertaling. De heringerichte Scheldemeersen moeten uitgroeien tot een paradijs voor wandelaars en fietsers. Door het natuurinrichtingsproject moet het gebied ecologisch weer waardevoller worden. Het meersengebied moet behouden blijven en verder ontwikkeld worden. Ook aan het waterpeil zal gewerkt worden. Het natuurlijk systeem van hoge waterstand in de winter en dalende waterstand in de zomer wordt zo hersteld. De Melsenbeek, die door het gebied stroomt, wordt grondig aangepakt. Het slib wordt uit de beek geruimd en de oevers worden opnieuw ingericht. Met deze natuurinrichtings-werken wordt een prachtig stuk natuur in Merelbeke behoed van de ondergang.

Schelderodemolen is sedert enkele jaren gerestaureerd en is nu maalvaardig. De molen produceert zijn producten op een duurzame manier, met respect voor het milieu en onze gezondheid. Liefhebbers kunnen zich hier bevoorraden met de gemalen producten op de 2de zondag van de maand van 14 tot 18u. Bij gunstige weersomstandigheden zal men de molen in werking zien.

Het goede weer is besteld dus verwachten we jullie allen op 24 juni op onze organisatie.

Volgende afstanden kan men bewandelen: 6-12-16-20-24 KM.

Aankomst vóór 18.00u.

                                                          Inschrijvingskaart  + consumptiebon “gratis” te verkrijgen bij de start

                                                                       bij afgifte van de bon die je vindt in ons clubblad